AIL012 Proseminář z logiky

Osnova a doporučená literatura

zimní semestr 2002/2003
utery 14:00 - 15:30 (učebna K7) a 15:40 - 17:10 (učebna K3)


Podmínky udělení zápočtu

Zápočet získáte, splníte-li obě z následujících kritérií:
1. Písemkové kritérium: Kritérium splňuje každý, kdo získá z řádných písemek celkem alespoň n bodů a přitom nejvýše z jedné řádné písemky získá méně než m bodů. Kritérium dále splňuje každý, kdo získá z řádných písemek celkem alespoň p bodů a z řádných a opravných písemek celkem alespoň q bodů.
Během semestru se budou psát čtyři řádné písemky (tři z logiky, jedna z teorie množin) a jedna opravná písemka. Za každou z nich bude možné získat 10 bodů. Limity jsou nastaveny takto: n = 20, m = 5, p = 10, q = 20.
2. Aplikační kritérium: Kritérium splňuje prvních 8 studentů z každého kruhu, kteří vyřeší alespoň jeden ze dvou netriviálních příkladů zadaných na předposledním cvičení. Kritérium dále splňuje každý, komu se podaří během posledního cvičení rozumně aplikovat nabyté znalosti v oblasti logiky a teorie množin na netriviální příklad zadaný na tomto cvičení.

Zápočty, výsledky písemek

Průběh seminářů


Kontakt

Petr Olmer
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Malostranské náměstí 25, 2. patro, č. dveří 64
telefon 221-914-251
e-mail petr@olmer.cz

Konzultace po dohodě na výše uvedené adrese.Petr Olmer, 8. rijna 2002