AIL012 Proseminář z logiky

Osnova a doporučená literatura

zimní semestr 2001/2002
pátek 7:20 - 8:50 (učebna K12) a 9:00 - 10:30 (učebna K11)


Podmínky udělení zápočtu

Během semestru se budou psát dvě písemky: jedna z logiky a jedna z teorie množin. Za každou z nich bude možné získat 20 bodů, celkem tedy 40 bodů. Nutnou podmínkou získání zápočtu je minimální zisk 20 bodů. Získáte-li alespoň 20 bodů, ale méně než 30 bodů, budu se vás ještě ptát na to, co vám v písemkách nešlo. Získáte-li alespoň 30 bodů, nebudu se ptát na nic. Termín první písemky byl 23. listopadu 2001. Termín druhé písemky byl 11. ledna 2002. Výsledky druhé písemky jsou zveřejněny.
Udelování zápoctu a opravná písemka: pátek 18. ledna 2002 od 9:00 v K11.
Opravná písemka se týká tech, kterí získali méne než 20 bodu.

Sumarizace ankety

Zápočty, výsledky písemek

Průběh seminářů


Kontakt (pozor, nový!)

Petr Olmer
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Malostranské náměstí 25, 2. patro, č. dveří 64
telefon 02/2191-4251
e-mail petr@olmer.cz

Konzultace po dohodě na výše uvedené adrese.Petr Olmer, 15. ledna 2002