SWI084 Multi-agentní systémy

Anotace a syllabus

zimní semestr 2002/2003
pátek 9:00 - 10:30, učebna E1


Zkoušky

Na zkoušku se hlaste pomocí Studijního informačního systému. Zkoušky proběhnou v mé pracovně na Malé Straně. Pracovna se přemisťuje. Pro zkoušky ve dnech 5. a 6. února platí, že pracovnou se rozumí místnost č. 64 ve druhém patře. Vchod je z horní části Malostranského náměstí, vstupujete rovnou do 1. patra. Za vrátnicí se dáte doprava ke schodišti. Zkouška je ústní, zkouší se odvykládaná látka a látka zadaná k samostudiu (viz níže).

Literatura

(dostupna v knihovne MFF)

Michael Wooldridge: An Introduction to MultiAgent Systems
Gerhard Weiss (editor): Multiagent Systems: A Modern Approach to distributed artificial intelligence


Průběh přednášek

1. přednáška, 25. října 2002

Motivace, úvodní definice agenta a MAS. Klíčové problémy. Agenti jako paradigma SW inženýrství. Inteligentní agenti: Reaktivni, proaktivní, sociální. Další vlastnosti agentů. Agenti versus objektz, expertni systémy, AI. Typy prostředí. Záměry a intencionální systémy jako abstrakce.

2. přednáška, 1. listopadu 2002

Postdeklarativní systémy.
Abstraktní architektury: Prostředí, akce, běhy, transformační funkce, agenti, systémy.
Čistě reaktivní agenti, vnímající systémy, stavové systémy.
Užitkové funkce přes stavy a přes běhy.
Pravděpodobnosti a optimální agenti.

3. přednáška, 8. listopadu 2002

Predikátové úkoly, prostředí s úkoly.
Úkoly dosažení a udrže.ní
Syntéza.
Logické architektury, symbolická logika, deduktivní agenti.
Jazyk Agent0.
MetateM, Gabbayova veta. ConcurrentMetateM.

4. přednáška, 15. listopadu 2002

Prakticke odvozovani.
Touhy, intence a jejich side-efekty.
Planovaci agenti, implementace agenta s praktickym odvozovanim.
Strategie vyberu.
BDI.

5. přednáška, 29. listopadu 2002

Multiagentni systemy.
Komunikacni a interakcni protokoly, syntax, semantika, pragmatika a smysl. Dimenze smyslu.
Hry definovane pomoci uzitkovych funkci, racionalni akce. Dominantni strategie. Nulovy soucet. Veznovo dilema, iterovane veznovo dilema.
KQML.
KIF.
Ontologie.

6. přednáška, 6. prosince 2002

Interakcni protokoly - zavazky a umluvy.
ContractNet.

7. přednáška, 13. prosince 2002

Tabulové systémy.
Kriteria pro interakcni protokoly.
Hlasovani. Sest podminek, ktere nikdy nelze splnit dohromady. Pluralitni a binarni hlasovani. Borduv protokol.

8. přednáška, 20. prosince 2002

Nashova rovnováha (příklady).
Neupřímní agenti a jak je obelstít.
Aukce.

9. přednáška, 3. ledna 2003

Clarkuv danovy mechanismus.
Vytvareni koalic. CFG. Faktorizace.

10. přednáška, 10. ledna 2003

Dokonceni faktorizace.
Kdy je vhodne agentove reseni. Nastrahy vyvoje.
Aplikace.

Přečtěte si (samostudium)

Jazyk Agent0

Maličko o jazyku Agent0
Něco víc o Agent0 (kapitola 6)
Neco k logice CTL*, plus nemecky zde. Tady obecneji k casovym logikam.
Modalni logika (kapitoly 1, 2 a 6), viz tez Wooldrigde, kap. 12.
Vyjednavani - Zeuthenova strategie (slajdy PPT) nebo neco jineho v Postscriptu, viz tez Wooldridge, kap. 7
Wooldridgovy slajdy
Jak vypada zkouska v Liverpoolu

Kontakt

Petr Olmer
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Malostranské náměstí 25, 2. patro, č. dveří 64
telefon 221-914-251
e-mail petr@olmer.cz

Konzultace po dohodě na výše uvedené adrese.Petr Olmer, 10. ledna 2003